اتصال خط ریلی فولاد سنگان به شبکه سراسری راه‌آهن کشور

با حضور حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه خط ریلی شرکت فولاد سنگان با سرمایه‌گذاری بالغ‌بر ۳۰۰ میلیارد ریــال به شبــــــکۀ سراسری راه‌آهن کشور متصل شد.

Continue Reading